Austroa's Volkstonieël

ONGEROS

D'r Sjampschuuet (1992)

Originele titel: D’r Sjampschuuet
Geschreven door: No Adriolo
Regie: Elly Pötgens

Ergens in een lieflijk Limburg dorp, gelegen tussen de groene heuvels, woont de familie Timmermans, vader Zef, moeder Liesbeth en dochter Fientje. In het alledaagse leven van deze familie neemt het wel en wee van de plaatselijke schutterij een centrale plaats in.

De familie Timmermans woont in het ‘auwesch hoes’ naast de ‘sjuttewei’ en de ‘voegelsjtang’. Zef komt uit een echte schutterfamilie en is reeds jaren generaal van de schutterij. Tijdens het vogelschieten in de twee voorgaande jaren heeft hij beide keren de vogel afgeschoten en dus draagt hij nu reeds twee jaar het koningszilver. Als het Zef dit jaar opnieuw zal lukken de vogel af te schieten, zal hij daarmee de –  door hem fel begeerde – Keizertitel kunnen verwerven. Voor een familie waar het schuttersleven reeds vele generaties op de eerste plaats komt, is dit natuurlijk een zeer belangrijke gebeurtenis. Naar mening van Zef is dit in het belang van de familie, de schutterij en het hele dorp.

Liesbeth, sinds twee jaar koningin van de schutterij, meldt zich, aangestoken door het gepraat in haar dameskransje en zonder medeweten van Zef, aan als nieuw lid van de schutterij. Zef, die het veel te druk heeft met het dromen over ‘zijn’ keizertitel en het voorbereiden van het aanstaande schuttersfeest, ontgaat het plan van zijn vrouw in eerste instantie.

Ook dorpsgenoot en 2e kamerlid meneer Geert-Jan van Lonteren, tevens erevoorzitter van de schutterij en fanatiek golfer, heeft zo zijn eigen dromen. Een mooie golfbaan vlak bij zijn huis in de mooie groene Limburgse heuvels is zijn ideaal. De ‘sjutte-wei’ zou een perfecte locatie zijn voor deze golfbaan. Meneer Geert-Jan gebruikt zowel zijn politieke, als zijn internationale contacten om deze wens te realiseren.

De rust in het zo vreedzame Limburgse dorpje wordt ernstig verstoord, ten gevolge van een ontknoping van dit dorpsdrama op de ‘sjuttewei’ tijden het ‘sjutte-feest’.

Of er nu wel of niet een golfbaan wordt aangelegd, of Liesbeth wordt toegelaten als lid van de schutterij en of Zef tenslotte Keizer zal worden…