Austroa's Volkstonieël

ONGEROS

Mie leef Connie (1988)

Originele titel: Mie leef Connie
Geschreven door: Sjef Clement
Regie: Funs Peulen

Het hele verhaal speelt zich af in en rond een manege, die enige tijd tevoren is overgedragen van vader op zoon. De zoon, Sjang Boosten, heeft zo zijn eigen opvattingen over het runnen van het bedrijf. Zeg maar gerust dat hij daarin nogal eigenwijs is. Dit brengt hem menigmaal in conflict met zijn vader, Opa Boosten. Deze laatste maakt zijn misnoegen over de gang van zaken niet zonder grauwelen kenbaar.

De dagelijkse leiding heeft de zogenaamde opperstalmeester Harie, die in feite alleen maar oog schijnt te hebben voor zijn eigen paard Connie….maar toch. Ten kosten van alles wil hij van zijn paard een echt springpaard maken. Als de trage en slome stalknecht Loewie hem hierbij voor de voeten loopt, is Harie tot alles in staat. Zeker als Loewie ook nog weerbarstig blijkt te zijn.

De dochter des huizes, Connie Boosten, schijnt haar zinnen gezet te hebben op Frens Geelkes, een aanstaande douanier. Is deze Frens, die Connie het hof maakt, nu echt zo vurig al een hengst? Wie zal het zeggen.

Wat spookt die Belg Joske de Schoenmaeker toh uit in de schuur, die hij op de manege heeft gehuurd?

Als Connie, na een knallende ruzie, het ouderlijk huis verlaat, komt de huishoudster Berta op de proppen en dat zullen ze op de manege weten ook.

Tonia, de voorzitster van de plaatselijke ruiterclub, wordt in haar sportieve plannen aardig gedwarsboomd en dat zit haar hoog.